Место акредитације у прописима Републике Србије

Овај одељак намењен је државним органима (министарства, агенције, управе и сл.), акредитованим телима за оцењивање усаглашености и њиховим клијентима, као и осталим заинтересованим странама који су у обавези или желе да сазнају више о положају акредитације у прописима Републике Србије.

Овде на једном месту можете пронаћи списак свих закона, уредби и правилника који садрже одредбе којима се дефинише место и улога акредитације.