Суспендоване акредитације на сопствени захтев

Листа суспендованих акредитација на сопствени захтев у последњих 6 месеци:

26.12.2017. године

  • ДОО ВАТРОСЕРВИС Ћуприја, Лабораторија за испитивање, Ћуприја, Петра Добрњца 11, акредитациони број: 01-450, суспендује се акредитација на сопстевни захтев ТОУ  за период до 6 месеци, почев од 26.12.2017. године до 25.06.2018. године.